Prev Page Next Page

Kirkens Bymisjon – Louises gate 30

Kulturmeglerne har hatt gleden av å bistå Kirkens Bymisjon i utviklingen av borettslaget og gründerparken Louises gate 30, et hjem for tidligere russyke. Vi har vært med på å utforme måten prosjektet skal omtales, bygd opp nettsiden deres, hatt opplæring av en liten redaksjon bestående av beboere, og drevet med pressearbeid.

Louises gate 30 er et borettslag og en gründerpark for og med mennesker med ruserfaring. De har mottoet: Hjem. Jobb. Fremtid. Med et trygt hjem og en jobb, tror vi på en bedre fremtid!

I de øverste etasjene i Louises gate 30 leies det ut 20 hybler til mennesker som har stått utenfor boligmarkedet en periode. I første etasje er det en gründerpark. Her får tidligere rus-syke mulighet til å jobbe i bedrifter de selv har vært med på å etablere, og de får også hjelp til å starte opp nye virksomheter.  I dag er to selskaper oppe og går: rengjøringsbyrået Grønt & Rent og budbilscervisen Bud & Bil.

Arbeidet med Louises gate 30 er en ny måte å tenke rusbehandling på, hvor de som selv har erfaring med rus får være med å bestemme hvordan de vil ha det. Omtrent 50 mennesker som er i spesialistbehandling for rus, har vært involvert i planleggingen av huset. De har blitt utfordret til å tenke nytt og aktivt være med på å påvirke hvordan Louises gate 30 skal bli. I samarbeid har de vært med på å fastsette husregler, innredning osv..

De første beboerne i Louises gate 30 flyttet inn i mars 2016.

Les mer om Louises gate 30 her.