Prev Page Next Page

Anders Jahres Kulturpris

Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats, fortrinnsvis på forskjellige felter i norsk kulturliv og er den største kulturprisen i Norge. Kulturmeglerne bistår med rådgivning og pressehåndtering i forbindelse med prisutdelingen.

Siden 1990 har prisen blitt tildelt en rekke viktige norske kunstnere for deres «fremragende innsats for norsk kulturliv». Felles for vinnerne er at de er de aller fremste i sitt fag – enten vi snakker om litteratur, musikk, film, teater, billedkunst, kunsthåndverk eller arkitektur. Men også at de har bidratt med mer enn bare egen kunst: De har maktet å framstå som formidlere og ikoner i det norske kulturlivet.

I anledning Anders Jahres Humanitære Stiftelses 50 års jubileum har prisutvalget ønsket å hedre våre sjøfolk, selve ryggraden i sjøfarts- og fangstnasjonen Norge, med spesielt fokus på krigsseilerne. Stiftelsen ønsker å påskjønne noen av dem som på en fremragende måte, og gjennom ulike uttrykk, har løftet frem og formidlet krigsseilernes dramatiske historie og liv.

Årets prisvinnere er:
• Museumsskipet Stiftelsen «Hestmanden»
• Skjønnlitterær forfatter Jon Michelet
• Faglitterær forfatter Guri Hjeltnes
• Skuespiller Helge Jordal

Prisutvalget består av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Kjetil Trædal Thorsen og Svein Aaser.