Prev Page Next Page

by:Larm 2015- Balansekunst

Kulturmeglerne har siden 2012 bistått Balansekunstnettverket med prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid. I 2009 gikk flere aktører i musikklivet sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst,  og er i dag et nettverk av 25 musikkorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet.

Under årets by:Larm arrangerer Balansekunst to seminarer som på ulike måter belyser kjønnsubalansen i norsk musikkliv.

  • 5. mars kl. 13:00 på Hovedscenen på Dansen Hus: Språk i musikkjournalistikken.
  • 6. mars kl. 14:00 på Vulkan Arena. Kjønn i bevegelse! – Virkemidler for bedre kjønnsbalanse i musikklivet.

For mer informasjon om de ulike seminarene, les her.

(Bilde: medlemsorganisasjoner).