Prev Page Next Page

Strategi for kulturnæringer

Oslo kommune ønsker at hovedstaden skal være en internasjonalt ledende kulturby. Som en del av dette har byråden for kultur og næring startet utarbeidelse av en strategi for vekst og verdiskapning i kulturnæringene i Oslo. Kulturmeglerne bistår kommunen i arbeidet med å utvikle strategien og inviterer til syv åpne workshops i høst.

Målet med strategien er å identifisere utfordringer og ta noen veivalg for å styrke Oslos attraktivitet, og på sikt ta ut verdiskapningspotensialet i kulturnæringene. Et fremtidig livskraftig og kreativt miljø innen kulturnæringene vil være av stor betydning for Oslo bys attraktivitet, som et sted å etablere virksomhet, arbeide og bo i.

Arbeidet skal gjennomføres i løpet av høsten 2013, i dialog med Byrådsavdeling for kultur og næring og eksterne miljøer, og være ferdig innen utgangen av 2013.