Prev Page Next Page

Cultura Bank

I perioden 6. - 23. oktober kjøres det en kampanje for Cultura Bank. Dette er en verdibasert bank som setter samfunn, mennesker og miljø foran fortjenester. I løpet av kampanjeperioden vil målet være å gjøre Cultura Bank mer kjent og informere folk om hva de står for. Kulturmeglerne bistår med pressemelding, pressehåndtering og publisering på sosiale medier i forbindelse med kampanjen.

Det er stadig flere mennesker som velger etiske løsninger i livet, og økonomi er et viktig tema for alle. Mange tenker på dette når de plasserer pengene i fond, men også pengene man plasserer i banken lånes videre til virksomheter.

Cultura Bank er den eneste norske banken som forteller innskyterne hva pengene brukes til. De er åpne om hvem de låner ut penger til, og utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

23. oktober markerer GABV (Global Alliance for Banking on Values) den internasjonale dagen for fokus på verdibasert bank. I markeringen deltar et nettverk av 25 banker, fra 30 land som betjener til sammen 20 millioner kunder.

Les mer på Cultura Bank sine hjemmesider for mer informasjon.

Et av prosjektene Cultura Bank låner ut penger til er Epleslang: