Prev Page Next Page

Fragile – Bærum Kulturhus

Fragile er et EU-prosjekt om inkludering av synshemmede i dans og scenekunst. Prosjektet er ledet av Bærum Kulturhus/Regionalt Kompetansesenter for Dans, i samarbeid med organisasjoner i Portugal, Estland og England. Kulturmeglerne har bistått med pressearbeid i forbindelse med den norske forestillingen av Fragile.

Fragile tar sikte på å utveksle kunnskap om dans og synshemmede, for å øke deres integrering i scenekunsten. Dette gjøres gjennom et samarbeid på tvers av nasjoner for å fremme bevisstheten om hvor viktig det er for synshemmede med bevegelse.  Målet er at danserne, koreografene og de synshemmede sammen skal finne et nytt «dansespråk».

Forestillingen er basert på erfaringen til den norske koreografen Kjersti K. Engebrigtsen og lignende erfaringer hos koreografene Ajjar Ausma (Estland) og Ana Rita Barata (Portugal) om blinde mennesker i dans. Fragile er det eneste norskinitierte prosjektet som fikk EU-støtte i 2012.