Prev Page Next Page

Grunnlovsjubileet 2014

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Kulturmeglerne bistår Stortinget og NRK Aktivum med pressekoordinering under de store tv-arrangementene 16. februar og 17. mai.

Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Det er viktig å styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati. Av den grunn skal jubileet bidra til deltagelse og engasjement for og i demokratiet. Samtidig skal det legge til rette for en folkefest i hele landet.