Prev Page Next Page

Opprørske Oldemødre

Opprørske Oldemødre er filmen som viser oss at det aldri er for sent å engasjere seg, og at hver og en av oss faktisk kan utgjøre en forskjell. Opprørske Oldemødre er en vakker film om vennskap, alderdom, livet og frykten for døden.

Shirley (90) og Hinda (84) har vært politisk engasjert i et halvt århundre, og synes ikke alder er en hindring for å fortsette dette arbeidet. Den pågående finanskrisen, den globale oppvarmingen og bekymringen over oldebarnas fremtid, har fått de to damene til å spørre seg: Er evig økonomisk vekst mulig?  Det viser seg fort at dette er et spørsmål det skal være vanskelig å få svar på – for finnes det egentlig et alternativ til økonomisk vekst?

Med dette som utgangspunkt hengir Hinda og Shirley, som alltid har vært engasjerte i sosiale og politiske spørsmål, seg ut på en reise på tvers av USA. På reisen møter de alt fra hjemløse mennesker til studenter, makroøkonomer og dollarmilliardærer på Wall Street. Den lange reisen bringer nye fysiske og praktiske utfordringer for de to gamle damene. Selv om de til tider krangler så busta fyker, er forholdet deres alltid fylt med humor, respekt og kjærlighet.

Regissør Håvard Bustnes fra Trondheim har et klart budskap med filmen.

– Mange vil hevde at spørsmålet om økonomisk vekst er så komplisert at det bør overlates til økonomer og spesialister. Jeg er uenig. Jeg tror det er viktig at vi alle begynner å stille spørsmål ved måten vi lever og forbruker på og konsekvensene ved dette, sier han.

“Opprørske Oldemødre” er en morsom, rørende og tankevekkende film som utfordrer ideen om at den eneste løsningen er å shoppe og forbruke mer.

“Opprørske Oldemødre” har premiere på Norske kinoer 11. mars.