Prev Page Next Page

Partnership for Change: For en bedre verden

Verden står overfor seriøse og komplekse utfordringer, som strekker seg på tvers av folk, sektorer og landegrenser. Kulturmeglerne bistår Norges største konferanse for sosial innovasjon, Partnership for Change, med å løfte disse problemene frem i medielandskapet.

Gjennom grundig pressearbeid og strategijobbing hjelper Kulturmeglerne til med å gi Partnership for Change (PfC) en plass på dagsorden. PfC er en norsk partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral ideell organisasjon som ble stiftet i 2012. Organisasjonen ønsker å bidra til å skape et rettferdig, trygt og bærekraftig samfunn, og hovedfokus er å styrke kvinner og unge via utdannelse, jobbskaping, entreprenørskap og å gi grobunn for gode rollemodeller.

Eksempler på utviklingsprosjekter i PfCs regi er barne- og yrkesskoler, gründerkurs og inkubatorprogrammer for kvinner, opplæringsprogrammer innen administrasjon, IT og engelsk og bevaring av natur og kulturminner. Organisasjonen er per i dag operativ i Norge, USA, Myanmar, Etiopia og Sør-Sudan.