Prev Page Next Page

Sven Oftedalsvei 10

Sven Oftedalsvei 10 (SOV10) er et 33000 kvm stort lagerbygg som er totalrehabilitert for mer enn 180 millioner. Av dette investeres 50 millioner kroner direkte  i ENØK-tiltak. Aspelin Ramms rehabilitering av det gamle Norsk Medisinal Depot-bygget på Veitvet setter derfor Norgesrekord i ENØK-tiltak i ett enkelt bygg.

Kulturmeglerne har bidratt med informasjons- og pressetjenester for Aspelin Ramms rehabilitering av Norges største lagerbygg på Veitvet. Bygget ble lansert 16. januar med Frederic Hauge (leder, Bellona), Peter Groth (adm. dir. Aspelin Ramm Eieindom AS), Nils Kristian Nakstad (adm. dir ENOVA), Sverre Nordberg (leder inf.teknologi SITS, Skatteetaten)  tilstede.

Frem til høsten 2011 ble Sven Oftedalsvei 10 disponert av Norsk Medisinaldepot (NMD). Det samme året påbegynte rehabiliteringen av det 33000kvm store lagerbygget til bruk som lager, distribusjon og kontor. Bygget står ferdig våren 2013.

Aspelin Ramm har oppgradert Oslos største lagerbygg, til å oppnå energiklasse B, og har ved investering i en rekke ENØK-tiltak satt Norges-rekord i strømsparing i ett bygg.

Estimert årsforbruk etter rehabilitering er på 2,7 mill. kWh eller 2,2 mill. kr. Den årlig besparelsen blir dermed på hele 12,8 mill. kWh eller 10,2 mill. kr. – noe som er tilsvarende årsforbruket til 640 norske boliger.

Den totale energibesparelsen etter rehabilitering kutter energiforbruket med hele 89 %.