Prev Page Next Page

Rødlista

Rødlista er en kunst-politisk utstilling om truede dyrearter, og hva som må gjøres for å bevare dem. Kunstner og prosjektleder Gunilla Holm Platou fremstiller temaet på en utradisjonell og fengslende måte. Kulturmeglerne hadde presseansvar i forbindelse med utstillingen, som ble åpnet 12.april 2012.

Utstillingen har fått navnet Rødlista  fordi dette er det offisielle navnet på listen over utrydningstruede arter. Oversikten anslår at nærmere 4600 arter i Norge står i fare for å dø ut de neste 50 – 100 årene, men myndighetene har ingen konkrete handlingsplaner for hvordan dette skal håndteres. Med kunsten som bakteppe, ønsker derfor Platou å sette fokus på problemet. I utstillingen fokuserer hun spesielt på fuglearter.

Platou har inngått et tett samarbeid med blant annet Norsk Institutt for Skog og Landskap, representert ved forsker Christian Pedersen. Han bidrar med fakta og forslag til handlingsplan for de truede artene. På denne måten knyttes malerier, grafikk, plansjer og annen relevant informasjon sammen i utstillingen Rødlista.