Prev Page Next Page

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo

Kulturmeglerne ble i 2013 engasjert til å lede arbeidet med å utvikle en strategi for utvikling av kulturnæringene i OsloByrådet har nå offentliggjort handlingsplanen basert på rapporten «Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo» som ble levert i desember 2013 og offentliggjort i mars 2014. Saken «Vekst og verdiskapning i kulturnæringen i Oslo» avgis formelt fra Byrådet tirsdag 9.12. for behandling i Bystyret.

Det er første gang Oslo får en strategi for utvikling av kulturnæringer og arbeidet stadfester at Oslo kommune ønsker å ta kulturnæringene på alvor. I Kulturmeglernes rapport presenteres 30 ulike tiltak, prosjekter og virkemidler vi mener bør igangsettes for at Oslo skal få en merkbar vekst og verdiskapning i kulturnæringene i byen. Det finnes ingen «quick fix» som kan realisere kommunens ambisjoner for kulturnæringene. Vår overbevisning er at man må iverksette mange små og store tiltak samtidig for å nå målene, og at det er de små og mellomstore bedriftene som må være motoren i utviklingen.

Strategi for kulturnaering i Oslo 20131128 – kan lastes ned her

Byrådssaken kan lastes ned her

«Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo» er blitt til i nært samarbeid med kulturnæringene selv. Kulturmeglerne takker alle som har bidratt i prosessen. Over 170 medvirket i møter og workshops høsten 2013.

Foto: Ruben Kvamme, Moyan Brenn, Monica Bonvicini og Andreas Brandell (forside).