Prev Page Next Page

Talent Norge

Kulturmeglerne bistår talentløftet Talent Norge med pressearbeid, strategi, rådgivning og sosiale medier.

Talent Norge er et talentløft for unge talenter og nyutdannede kunstnere. I samarbeid med stiftelser, fond og bedrifter, gir Talent Norge penger til enkeltprosjekter, organisasjoner og institusjoner som jobber med talentutvikling på høyt nivå, innen alle kunst- og kulturfelter. Talent Norge gir imidlertid ingen støtte uten privat medfinansiering.

Gjennom å støtte talenter på et tidlig stadium i karrieren, håper Talent Norge å kunne bidra til at flere lykkes med en karriere på høyt nivå, nasjonalt og internasjonalt. Vi i Kulturmeglerne er glade for å kunne bidra på dette feltet.

Les mer om Talent Norge på deres nettside, og på deres Facebookside.