arctic frontiers

Arctic_F.png
 
 

Et arktisk møtepunkt

Arctic Frontiers er en internasjonal arena som ønsker å sette et søkelys på utviklingen i de arktiske områdene. Hovedarbeidet til Arctic Frontiers er en årlig konferanse i januar. Konferansen tar for seg hvordan man kan takle fremtidige utfordringer og muligheter med mål om å sikre en levedyktig økonomisk vekst og samfunns- og miljømessig bærekraft. Den årlige konferansen tiltrekker over 1000 deltagere fra 25 arktiske og ikke – arktiske land med representanter fra forskningsmiljø, næringslivet, politkk og samfunn. Konferansen finner sted i Tromsø, historisk kjent som «porten til ishavet».

Kulturmeglerne bistår Arctic Fronters med strategisk rådgiving, sosiale medier og  workshops.

 

Oppdragsgiver: Arctic Frontiers

www.arcticfrontiers.com