fbpx

# # # # #

Hvem eier Facebook-siden din?

3 juli 2021 av

Alle dører til et kulturhus styres selvsagt av de som driver kulturhuset. Hvem som skal ha nøkler til hvilke dører bestemmes naturligvis av en administrator. Saken er en helt annen når vi snakker om det digitale kulturhuset. Da kan nøkkelknippene være på avveie, det kan være lite begrep om hvilke dører som er låst, og når som helst kan en tidligere eier låse seg inn hoveddøra. Og kanskje skifte låsen også.  

Når man er administrator for en Facebook-side, tenker de fleste at man kan bestemme alt som angår siden. Det kan man til dels, men ikke helt! I «business»-sammenheng finnes det et nivå i Facebooks ofte diffuse hierarki som heter «sideeier» – Page Owner. Det er et lite omtalt nivå, og en sideeier har i utgangspunktet ikke rettigheter til å gjøre noe med siden, uten samtidig å ha tilgang som administrator. Likevel kan det være viktig å vite hvem som er definert som «eieren» av en Facebook-side. Særlig har dette aktualisert seg i det siste, med nye krav fra Apple og Facebook. 

Problemet: Grunnleggeren av siden din kan være allmektig 

De fleste sider i perioden 2008-2015 ble laget av en personlig Facebook-profil. Har man ikke gjort endringer siden da, er det fortsatt denne profilen som eier siden. Dette eierskapet er da heller ikke definert separat fra «administratorrollen», og enhver administrator vil kunne definere endringer av eierskap. Det kan dreie seg om å gi ulike businesser tilgang eller eierskap til siden.  

Slikt eierskifte av sider som har med business å gjøre – fra «eid av enkeltpersoner» til «eid av en business» – blir de fleste nødt til å gjøre nå. Kanskje har man allerede gjort det, i form av at noen har opprettet en business som nå står som «eier» av siden? Det er da sideeier-rollen blir viktig å vite om, for det er bare én business som kan eie en side. 

Løsningen: Sett opp siden i en Business Manager! 

Som digitalrådgiver anbefaler jeg alle som benytter Facebook i profesjonell sammenheng å få siden satt opp i en «Business Manager» – av en rekke grunner, som jeg sikkert kommer tilbake til i et senere blogginnlegg. Men i det øyeblikket man «flytter» siden sin til Business Manager blir sideeier-begrepet viktig. Og da er vi ved kjernen: 

I business-sammenheng er det bare sideeieren som kan gi andre businesser tilganger til Facebooksiden. Og bare sidens eier kan godkjenne at siden flyttes til ny eier/annen business. Det holder ikke å være administrator på siden for å få lov til det. Og da kan det jo være lurt å sikre at det faktisk er du som eier din egen side, og ikke en tidligere forarget ansatt, forsmådd samarbeidspartner eller tilfeldig entusiast som kanskje flytta fra byen for 10 år sidenI verste fall går siden din tapt, og da må du starte fra scratch. 

Derfor: På samme måte som at alle dører inn til kulturhuset bør eies og tilgangsstyres av kulturhuset selv, bør en også ha eierskap til – og full kontroll på – businessens digitale dører. De lar seg også låse, og det er viktig at du vet hvordan!

-Øyvind Nordstrand, digitalrådgiver

Øyvind har i flere år hatt ansvar for mer fysiske forhold ved både kulturhus og kino, parallelt med at han har hatt ansvar for digitale sider for flere aktører. Hos Kulturmeglerne jobber Øyvind nå med digital kommunikasjon i alle kanaler, med et spesielt ansvar for digital annonsering. Øyvind har jobbet med digital kommunikasjon og markedsføring siden 2006 innen kulturbransjen, undervisningssektoren og i netthandelsbransjen. Han har blant annet vært markedsleder for 24Nettbutikk, rektor ved ulike kulturskoler og som nevnt jobbet som kino- og kulturhussjef.