Mathieu Remaut Lund

Mathieu har en Baccalaureat fra Lycée Français René Cassin d’Oslo og en mastergrad fra Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU. Gjennom studietiden har han hatt flere frivillige verv som alle har en tydelig fellesnevner: Kultur. Tidligere har han hatt flere jobber innenfor festivalbransjen, blant annet som videosjef for Trondheim Calling.