Rachel Hjorth-Jenssen

Rachel har en bachelor i kultur og kommunikasjon fra UiO og mastergrad i strategisk kommunikasjon fra Lunds universitet. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Bufdir og vært trainee ved Den norske ambassaden i Haag.