OSLOKOLLEGA

 
 

Oslos største Arbeids- og inkluderingsbedrift

OsloKollega har 50 års erfaring  med å bistå arbeidssøkere på veien frem til det ordinære arbeidslivet.

De jobber med å skape muligheter for inkludering på ulike arbeidsplasser som arbeidstrening, arbeidspraksis og ansettelser. Ønsket er å sikre en god jobbmatch gjennom et godt samarbeid med eksterne arbeidsgivere og tett oppfølging av deres arbeidssøkere. Dette bygger et grunnlag for trygg og langsiktig rekruttering.

Kulturmeglerne bistår OsloKollega med kommunikasjonstrategi, digitalstrategi og filmproduksjon. Vi holder også workshops og lager presentasjoner.

Oppdragsgiver: OsloKollega

www.oslokollega.no