fbpx

Statsbudsjettet: Kraftfull satsing på talentutvikling i kulturlivet

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 14 millioner kroner til Talent Norge på årets statsbudsjett. Samtidig foreslås at Norsk filminstitutts satsing på talenter styrkes med 15 millioner kroner. – En stor anerkjennelse av betydningen av talentutvikling i kulturlivet, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Pressemelding fra Talent Norge, 7.10.2020

– Det er svært gledelig at regjeringen ser betydningen av talentutvikling i kulturlivet med en slik kraftfull og inkluderende satsing, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. 

– Styrkingen av Talent Norge er en formidabel anerkjennelse av resultatene som er oppnådd i våre satsinger gjennom de fem første driftsårene, sier styreleder Talent Norge Tom Remlov. – Dette arbeidet skal fortsette – og det skal styrkes!

– Med basis i det pågående pilotprosjektet Globus utviklet i samarbeid Nordisk Kulturfond, får vi nå mulighet til å gjøre alvor av å etablere et Talent Norden, fortsetter Mediaas Jørstad. – Økningen er videre en anerkjennelse av at man må våge å satse tidlig – og bredt. Gjennom støtte og stimulans i et helhetlig løp kan vi gi flere unge talenter mulighet til å virkeliggjøre drømmen om å leve av sitt talent. Vi skal bidra til å løfte de neste beste – til berikelse for oss alle. 

Mediaas Jørstad uttrykker også glede over forslaget om en økning på 15 millioner kroner til Norsk filminstitutts satsing på talentutvikling:

– Norsk filminstitutt har vært en nær samarbeidspartner for oss gjennom flere år. Gjennom felles talentutviklingsprosjekter på filmområdet har vi styrket hverandres arbeid gjensidig. Vi gratulerer instituttet og er glade for regjeringens anerkjennelse av at satsing på talenter er viktig for å oppnå en bredere rekruttering og få fram nye stemmer i norsk film

En robust og fremtidsrettet modell – også i krisetid
Talent Norge ble etablert i 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. I løpet av de første fem årene har det vært kanalisert over 335 millioner til talentutvikling. Godt over halvparten har kommet fra private bidragsytere. I tillegg til over 600 talentplasser årlig har det gjennom Talent Norges arbeid oppstått et nettverk av private bidragsytere, prosjekteiere, mentorer og talenter. Gjennom nettverket legges grunnlaget for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom selskapets satsinger.

– Robustheten i vårt offentlig-private finansieringssystem ble bevist da koronakrisen rammet oss, sier Mediaas Jørstad. – Vi har bare møtt velvilje og fleksibilitet fra våre private bidragsytere. Alle står ved sine forpliktelser og mange har fornyet sitt engasjement. Vi har også etablert nye samarbeid i denne perioden. En fortsatt kraftfull satsing på Talent Norge fra det offentlige forplikter. Det motiverer oss til å sørge for at våre private bidragsytere forblir nære støttespillere. Vi ser at vi har funnet en modell som gjør at vi selv i en krise kan legge til rette for at våre topptalenter får den støtten og utviklingen de trenger for å møte fremtidas arbeidsmarked, sier Mediaas Jørstad.

Mer informasjon/kontakt:
Les mer om Talent Norge på www.talentnorge.no 
Kontakt/mer informasjon/høyoppløselige bilder: Anne Berentsen, Kulturmeglerne, anne.berentsen@kulturmeglerne.no, 99524438

På bildet: Lanseringen av satsingen Globus under Talent Norges 5 årsjubileum i mai 2020. Fra venstre: Dirigent Daniel Reith, filmregissør Alexander Turpin, kurator og redaktør Elise By Olsen, kulturminister Abid Q. Raja, daglig leder i Hamar Game Collective Håvard Haugrud og daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. Foto: Caroline Roka.