TALENT NORGE

q270_s200_f2461_2.jpg

Utvikling av talenter

Talent Norge skal hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på vei mot en profesjonell karriere. Dette gjøres i samarbeid med private bidragsytere, institusjoner, organisasjoner og kulturaktører i hele landet. Selskapet ble etablert i januar 2015 og eies av Stiftelsen Cultiva, Sparebankstiftelsen DNB og Staten ved Kulturdepartementet.

Kulturmeglernes team bidrar som strategiske rådgivere i utvikling av selskapets virksomhet. Vi håndterer informasjons- og pressearbeidet, planlegger og avvikler arrangementer, drifter selskapets webside og kanaler i sosiale medier, inkludert produksjon av video og annet innhold.

 

Oppdragsgiver: Talent Norge AS
www.talentnorge.no