fbpx

Destinasjonsutvikling

Siden oppstarten har Kulturmeglerne bistått kunder i konseptutvikling. Det har vært et naturlig ledd i det strategiske arbeidet med presse og kommunikasjon. Nå har vi styrket laget med medarbeidere som har mange års erfaring fra konsept- og destinasjonsutvikling fra reise-, opplevelses- og kultursektoren.

Destinasjonsutvikling handler om å styrke merkevaren ved å utvikle en ønsket identitet, basert på naturgitte forutsetninger eller historiefortelling. Ved å kombinere kreativitet og gjennomslagskraft bistår vi små og store destinasjoner med å utvikle sine konsepter til å nå de ønskede målgruppene. Én vei til å styrke stedsidentitet og nå ut til nye målgrupper kan være å utvikle nye og alternative kulturarenaer.

Både private og offentlige aktører får nå vår bistand til å utvikle og/eller kommersialisere sine prosjekter. Kommersialisering står ikke i veien for historieformidling, og kan snarere være en raskere vei til å få gjennomført konseptet du bærer på. 

Ta kontakt, så hjelper vi deg med å realisere dine prosjekter og ideer.

Kontaktperson
Christian Dyresen
christian.dyresen@kulturmeglerne.no