Prosjektledelse

Etter å ha jobbet med kunder innenfor og utenfor kulturbransjen i over 20 år, har vi ofte sett at det er mye å hente på å effektivisere ledelse og organisering av konkrete prosjekter. Vi leverer derfor ofte slik prosjektledelse til våre kunder – enten det er korte enkeltprosjekter – som f.eks. annonsering og markedsføring av enkelthendelse(r) eller det er større posisjoneringsprosjekter av lengre varighet.

Vi har kompetanse og erfaring på ledelse av prosjekter både innenfor film, kino, konsert, teater, event, festival og kulturbransjen forøvrig – i tillegg til enkelte andre typer kunder innenfor det litt mer utvidede kulturbegrep.

Kontaktperson
Kjersti Vikør
kjersti.vikor@kulturmeglerne.no