Strategi og rådgivning

Vi utarbeider alt fra overordnede markeds- og kommunikasjonsstrategier til strategier og planer for mindre kampanjer, og vi tilbyr strategiske tjenester som utvikling av rapporter og undersøkelser. Vi sitter også på en solid erfaring fra eventbransjen, og kan gjøre alt fra innledende og overordnet planlegging av mer strategisk art, til det å hente inn tilbud, kontakte ulike aktører, forberede, markedsføre og gjennomføre eventet.

Vi bistår gjerne som rådgivere i prosesser knyttet til forretningsutvikling, omorganisering og forbedring av kommunikasjonsenheter i store og små virksomheter. Vi rådgir på alle områder innenfor kommunikasjon – da særlig innenfor alle våre øvrige tjenesteområder som presse, digitalt, prosjektledelse

Kontaktperson
Kjersti Vikør
kjersti.vikor@kulturmeglerne.no