Rekruttering

Gjennom over 20 år har Kulturmeglerne opparbeidet seg et unikt nettverk i hele kulturbransjen. Vi har jobbet innenfor alle sjangre av kultur, både smalt og bredt, og i privat og offentlig sektor.

Vi har bistått i rekrutteringsprosesser for å finne kandidater til lederstillinger innen kultursektoren. Vi bistår gjerne som strategiskerådgivere, eller holder i hele prosessen fra å finne og kontakte potensielle kandidater, til å gjennomføre intervjuprosessen i sin helhet.

Kontaktperson
Svanhild Sørensen
svanhild.sorensen@kulturmeglerne.no